Skip to content

จักรราศี หรือ The Zodiac คือการฉายการหมุนเวียนของหมู่ดาว แต่เราจะทำเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นของการหมุนเวียนนี้ได้อย่างไร? วิหารที่เอสนา (Esna) ซึ่งอยู่ใกล้เมืองลักเซอร์ (Luxor) ประเทศอียิปต์ได้แสดงจักรราศีเป็นเส้นตรง นั้นทำให้เราเห็นว่าคนโบราณกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของจักรราศีอย่างไร ด้านล่างเป็นภาพของจักรราศีแห่งเอสนาที่แสดงกลุ่มดาวจักรราศีเคลื่อนเป็นแถวจากขวาไปซ้ายในแถวล่าง ในขณะที่แถวบนจะวนจากซ้ายไปขวาตามลูกศรตัวยู 

แถวของจักรราศีบนเฉลียงของวิหารที่เอสนา กลุ่มดาวจักรราศีถูกวงไว้ด้วยสีแดง และมีสฟิงซ์ (ถูกวงไว้ด้วยสีเขียว) นำขบวนนักษัตรทั้งหลาย โดยมีราศีกันย์อยู่ต้นขบวนและราศีสิงห์อยู่หลังสุด

สฟิงซ์นำขบวนของกลุ่มดาว ซึ่งสฟิงซ์หมายถึง ‘การผูกมัดกัน’ และมีลักษณะที่เป็นศีรษะของผู้หญิงที่เชื่อมต่อกับลำตัวของสิงโต ตามสฟิงซ์มาคือราศีกันย์ ซึ่งเป็นกลุ่มดาวแรกในขบวนนักษัตร กลุ่มดาวจักรราศีตามต่อกันมาหลังจากราศีกันย์ในลำดับมาตรฐาน ซึ่งมีกลุ่ม ดาวสุดท้ายที่ด้านซ้ายบนเป็นราศีสิงห์  จักรราศีแห่งเอสนาแสดงให้เห็นว่าจักรราศีเริ่มต้นที่ใด (ราศีกันย์) และสิ้นสุดที่ใด (ราศีสิงห์)

แถวของสฟิงซ์ – ศีรษะของผู้หญิงบนตัวสิงโต ตัวแรกและตัวสุดท้ายในจักรราศี

สามารถอ่านเรื่องของจักรราศีโบราณที่ขึ้นเริ่มต้นด้วย  ราศีกันย์  และจบลงด้วย  ราศีสิงห์