Skip to content

The Zodiac คือการฉายแบบวงกลมของกลุ่มดาว เราจะทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของวงกลมได้อย่างไร แต่วิหารที่ Esna ใกล้เมือง Luxor Egypt แสดงจักรราศีเป็นเส้นตรง Esna Zodiac แสดงให้เราเห็นว่าคนโบราณกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ Zodiac อย่างไร ด้านล่างเป็น Esna Zodiac แสดงกลุ่มดาวจักรราศีเคลื่อนเป็นขบวนจากขวาไปซ้ายในชั้นล่าง โดยขบวนชั้นบนจะวนจากซ้ายไปขวาตามลูกศรกลับรถ 

Linear Zodiac บนระเบียงของวิหารที่ Esna กลุ่มดาวจักรราศีวงกลมด้วยสีแดง สฟิงซ์ (วงกลมสีเขียว) นำขบวนนักษัตร ราศีกันย์เริ่มเดินขบวนและราศีสิงห์อยู่หลังสุด

สฟิงซ์นำขบวนของกลุ่มดาว สฟิงซ์หมายถึง ‘การผูกมัดกัน’ และเป็นศีรษะของผู้หญิงที่เชื่อมต่อกับร่างกายของสิงโต ตามสฟิงซ์มาราศีกันย์ซึ่งเป็นกลุ่มดาวแรกในขบวนนักษัตร กลุ่มดาวจักรราศีตามด้วยราศีกันย์ในลำดับมาตรฐานกับกลุ่ม ดาวสุดท้ายที่ด้านซ้ายบนคือราศีสิงห์ Esna Zodiac แสดงให้เห็นว่าจักรราศีเริ่มต้นที่ใด (ราศีกันย์) และสิ้นสุดที่ใด (ราศีสิงห์)

Array of Sphinxes – ศีรษะของผู้หญิงบนตัวสิงโต ตัวแรกและตัวสุดท้ายในจักรราศี

เราอ่านเรื่อง Ancient Zodiac ที่ขึ้นต้นด้วย  ราศีกันย์  และลงท้ายด้วย  ราศีสิงห์