Skip to content
Home » Ancient Zodiac Story

Ancient Zodiac Story

จักรราศี หรือ The Zodiac คือการฉายการหมุนเวียนของหมู่ดาว แต่เราจะทำเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นของการหมุนเวียนนี้ได้อย่างไร? วิหารที่เอสนา (Esna) ซึ่งอยู่ใกล้เมืองลักเซอร์ (Luxor) ประเทศอียิปต์ได้แสดงจักรราศีเป็นเส้นตรง นั้นทำให้เราเห็นว่าคนโบราณกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของจักรราศีอย่างไร ด้านล่างเป็นภาพของจักรราศีแห่งเอสนาที่แสดงกลุ่มดาวจักรราศีเคลื่อนเป็นแถวจากขวาไปซ้ายในแถวล่าง ในขณะที่แถวบนจะวนจากซ้ายไปขวาตามลูกศรตัวยู 

แถวของจักรราศีบนเฉลียงของวิหารที่เอสนา กลุ่มดาวจักรราศีถูกวงไว้ด้วยสีแดง และมีสฟิงซ์ (ถูกวงไว้ด้วยสีเขียว) นำขบวนนักษัตรทั้งหลาย โดยมีราศีกันย์อยู่ต้นขบวนและราศีสิงห์อยู่หลังสุด

สฟิงซ์นำขบวนของกลุ่มดาว ซึ่งสฟิงซ์หมายถึง ‘การผูกมัดกัน’ และมีลักษณะที่เป็นศีรษะของผู้หญิงที่เชื่อมต่อกับลำตัวของสิงโต ตามสฟิงซ์มาคือราศีกันย์ ซึ่งเป็นกลุ่มดาวแรกในขบวนนักษัตร กลุ่มดาวจักรราศีตามต่อกันมาหลังจากราศีกันย์ในลำดับมาตรฐาน ซึ่งมีกลุ่ม ดาวสุดท้ายที่ด้านซ้ายบนเป็นราศีสิงห์  จักรราศีแห่งเอสนาแสดงให้เห็นว่าจักรราศีเริ่มต้นที่ใด (ราศีกันย์) และสิ้นสุดที่ใด (ราศีสิงห์)

แถวของสฟิงซ์ – ศีรษะของผู้หญิงบนตัวสิงโต ตัวแรกและตัวสุดท้ายในจักรราศี

สามารถอ่านเรื่องของจักรราศีโบราณที่ขึ้นเริ่มต้นด้วย  ราศีกันย์  และจบลงด้วย  ราศีสิงห์

ดูดวงราศีสิงห์จากจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวทั้งสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงตรของสัตว์สิบสองตัวที่วนเวียนไปตลอดสิบสองปี เรากำลัวเล่าผ่านเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพให้เห็น ซึ่งเราจะสรุปเรื่องราวของจักรราศีโบราณด้วยราศีสิงห์ ดวงวันนี้ หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม และ 23 สิงหาคม คุณเป็นชาวราศีสิงห์ ซึ่งภาษาละตินแปลว่าสิงโต ในการอ่านดวงชะตาโหราศาสตร์สมัยใหม่ของจักรราศีโบราณนี้ คุณอาจทำตามคำแนะนำดวงชะตาสำหรับชาวราศีสิงห์เพื่อค้นหาความรัก ความโชคดี สุขภาพที่ดี และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ แต่คนโบราณเห็นราศีสิงห์เป็นอย่างไร? มันมีความหมายอะไรสำหรับพวกเขา? คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น… โหราศาสตร์ของกลุ่มดาวสิงห์ นี่คือภาพของกลุ่มดาวที่ก่อตัวเป็นราศีสิงห์ คุณเห็นสิ่งที่ดูเหมือนสิงโตในดวงดาวไหม? แม้ว่าเราจะเชื่อมโยงดวงดาวในราศีสิงห์ด้วยเส้นวาดแล้ว แต่ก็ยังยากที่จะ ‘เห็น’ สิงโต… Read More »ดูดวงราศีสิงห์จากจักรราศีโบราณ

ดูดวงราศีกรกฎจากนักษัตรโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรของสัตว์สิบสองตัวที่วนไปตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพให้เห็น ตอนนี้เราก็ได้มาถึงตาของราศีกรกฎ ราศีกรกฎมักโดนเปรียบว่าเป็นปู ซึ่งมาจากคำภาษาละตินที่แปลว่าปู ดวงวันนี้ หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน และ 23 กรกฎาคม แสดงว่าคุณเป็นชาวราศีกรกฎ ในการดูดวงโหราศาสตร์สมัยใหม่ของจักรราศีโบราณนี้ คุณอาจจะทำตามคำแนะนำดวงชะตาสำหรับชาวราศีกรกฎเพื่อค้นหาความรัก ความโชคดี สุขภาพ ที่ดี และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ แต่คนโบราณเห็นราศีกรกฎอย่างไรในตอนแรก? มันมีความหมายอะไรสำหรับพวกเขา? คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น… โหราศาสตร์ของกลุ่มดาวราศีกรกฎ นี่คือภาพของกลุ่มดาวกรกฎ คุณเห็นสิ่งที่คล้ายปูในหมู่ดวงดาวไหม? หากเราเชื่อมโยงดาวในราศีกรกฎด้วยเส้นวาดแล้ว ก็ยังยากที่จะ… Read More »ดูดวงราศีกรกฎจากนักษัตรโบราณ

ดูดวงราศีเมถุนจากจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรของสัตว์สิบสองตัวที่วนรอบไปตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพให้เห็น ตอนนี้เราก็ได้มาถึงคราวของราศีเมถุน ราศีเมถุน เป็นภาษาละตินแปลว่าฝาแฝด ดวงวันนี้ หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม และ 21 มิถุนายน คุณคือชาวราศีเมถุน ราศีเมถุนสร้างคนสองคน โดยปกติแล้วจะเป็นฝาแฝดผู้ชาย (แต่ไม่เสมอไป) ในการอ่านดวงชะตาโหราศาสตร์สมัยใหม่ของจักรราศีโบราณนี้ คุณอาจทำตามคำแนะนำดวงชะตาสำหรับราศีเมถุนเพื่อค้นหาความรัก ความโชคดี สุขภาพที่ดี หรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ กลุ่มดาวราศีเมถุนในดวงดาว แต่คนโบราณอ่านราศีเมถุนตั้งแต่ต้นได้อย่างไร? มันมีความหมายอะไรสำหรับพวกเขา? คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น… นี่คือภาพของกลุ่มดาวที่เป็นราศีเมถุน คุณเห็นอะไรที่ดูเหมือนฝาแฝดในหมู่ดวงดาวไหม? หากเราเชื่อมโยงดวงดาวในราศีเมถุนด้วยเส้นเชื่อมแล้ว… Read More »ดูดวงราศีเมถุนจากจักรราศีโบราณ

ดูดวงราศีพฤษภจากจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรของสัตว์ทั้งสิบสองตัวที่วนรอบตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพให้เห็น ซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาถึงคราวของราศีพฤษภ ราศีพฤษภเป็นภาพของวัวกระทิงดุร้ายที่มีเขาอันทรงพลัง ดวงวันนี้ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 เม.ย.และ 21 พ.ค. เป็นชาวราศีพฤษภ ในการตีความดวงชะตาสมัยใหม่ของจักรราศีทางโหราศาสตร์นี้ คุณอาจทำตามคำแนะนำของดวงชะตาสำหรับชาวราศีพฤษภเพื่อค้นหาความรัก ความโชคดี ความมั่งคั่ง สุขภาพที่ดี และความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ แต่ความจริงแล้ว ภาพวัวมาจากไหน? มันหมายความว่าอะไรกันแน่? คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น… ในจักรราศีโบราณ ราศีพฤษภเป็นกลุ่มดาวกลุ่มที่เก้าจากสิบสองกลุ่มดาวที่รวมกันเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ ราศีกันย์ถึงราศีธนูได้สร้างเรื่องราวโหราศาสตร์เกี่ยวกับพระผู้ไถ่ และความขัดแย้งของมนุษย์กับศัตรูของพระองค์ ราศีมังกรถึงราศีเมษได้สร้างเรื่องราวขึ้นอีกบทหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นไปที่งานของพระผู้ไถ่นี้เพื่อเรา จากนั้นราศีพฤษภก็เปิดบทของโหราศาสตร์บทที่สามและบทสุดท้ายโดยมุ่งเน้นไปที่การกลับมาของพระผู้ไถ่และชัยชนะที่สมบูรณ์ของพระองค์ บทนี้เริ่มด้วย วัวกระทิง และจบด้วย… Read More »ดูดวงราศีพฤษภจากจักรราศีโบราณ

ดูดวงราศีเมษจากจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรของสัตว์สิบสองตัวที่วนรอบตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรได้แสดงภาพให้เห็น ตอนนี้เรามาที่ราศีถัดไป นั้นคือ ราศีเมษ ราศีเมษเป็นกลุ่มดาวที่แปดของจักรราศีและสรุปบทจักรราศีที่เปิดเผยผลลัพธ์จากชัยชนะของผู้มาแก่เรา ราศีเมษเป็นภาพของแกะตัวผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีศีรษะอยู่สูง ดวงวันนี้หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 21 มีนาคม และ 20 เมษายน แสดงว่าคุณเป็นชาวราศีเมษ ดังนั้นในการอ่านดวงชะตาโหราศาสตร์สมัยใหม่ของจักรราศีโบราณนี้ หากคุณทำตามคำแนะนำดวงชะตาสำหรับชาวราศีเมษเพื่อค้นหาความรัก ความโชคดี ความมั่งคั่ง สุขภาพที่ดี และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ แต่ราศีเมษหมายถึงอะไรในตอนแรก? คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น… เราเห็นว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างกลุ่มดาวจักรราศีเป็นสัญญาณตั้งแต่เริ่มต้นของมนุษยชาติ ในเรื่องราวโบราณจากดวงดาวแต่ละบทมีไว้สำหรับทุกคน ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ราศีเมษในความหมายดวงชะตาสมัยใหม่ แต่เรื่องราวโหราศาสตร์โบราณของราศีเมษก็คุ้มค่าที่จะเรียนรู้ กลุ่มดาวราศีเมษในหมู่ดวงดาว นี่คือดวงดาวที่สร้างราศีเมษ คุณเห็นอะไรที่ดูเหมือนแกะตัวผู้ที่ชูหัวขึ้นสูงในภาพนี้หรือไม่?  … Read More »ดูดวงราศีเมษจากจักรราศีโบราณ

ดูดวงราศีมีนจากดาวจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรของสัตว์สิบสองตัวที่วนรอบไปตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพให้เห็น ตอนนี้เรามาที่ราศีถัดไป นั้นคือ ราศีมีน ราศีมีนคือกลุ่มดาวที่ 7 ของจักรราศี และในบทจักรราศีได้เปิดเผยผลลัพธ์ให้เราทราบเกี่ยวกับชัยชนะของผู้ที่จะมาถึง ราศีมีนสร้างภาพลักษณ์ของปลาสองตัวที่พันกันเป็นแถบยาว ดวงวันนี้ หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม แสดงว่าคุณเป็นชาวราศีมีน ในการดูดวงโหราศาสตร์สมัยใหม่ของจักรราศีโบราณนี้ คุณอาจจะทำตามคำแนะนำดวงชะตาสำหรับชาวราศีมีนเพื่อค้นหาความรัก ความโชคดี ความมั่งคั่ง สุขภาพที่ดี และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ แต่มันหมายถึงอะไรสำหรับคนโบราณ? ทำไมราศีมีนในสมัยโบราณจึงวาดภาพปลาสองตัวที่เชื่อมต่อกันเป็นแถบยาว? คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น…… Read More »ดูดวงราศีมีนจากดาวจักรราศีโบราณ

ดูดวงราศีกุมภ์จากดาวจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรของสัตว์สิบสองตัวที่วนรอบตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพให้เห็น และตอนนี้ก็ได้มาถึงคราวของราศีกุมภ์ ราศีกุมภ์เป็นกลุ่มดาวที่หกของจักรราศีและเป็นส่วนหนึ่งของบทในจักรราศีที่เปิดเผยผลลัพธ์ให้เรารู้ถึงชัยชนะของผู้ที่กำลังจะมาถึง กลุ่มดาวนี้ได้สร้างภาพของคนที่กำลังเทน้ำออกจากหม้อน้ำสวรรค์ Aquarius เป็นภาษาละตินที่แปลว่าคนตักน้ำ  ดวงในวันนี้ หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ คุณคือชาวราศีกุมภ์ ดังนั้นในการอ่านดวงชะตาโหราศาสตร์สมัยใหม่ของจักรราศีโบราณนี้ คุณอาจทำตามคำแนะนำดวงชะตาสำหรับราศีกุมภ์เพื่อค้นหาความรัก ความโชคดี สุขภาพที่ดี และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคุณ ราศีกุมภ์แสดงให้เห็นว่าความกระหายความสุขในความมั่งคั่ง โชค และความรักนั้นไม่วันเพียงพอ มีเพียงชายผู้ถือหม้อน้ำแห่งราศีกุมภ์เท่านั้นที่สามารถจัดหาน้ำที่จะตอบสนองความกระหายของเราได้ ในราศีกุมภ์โบราณน้ำได้ถูกมอบให้แก่ทุกคน ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ราศีกุมภ์ในความหมายดวงชะตาสมัยใหม่ แต่เรื่องราวทางโหราศาสตร์โบราณในดวงดาวของชาวราศีกุมภ์ก็มีค่าแก่การเรียนรู้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะดื่มน้ำจากพระองค์หรือไม่ กลุ่มดาวราศีกุมภ์ในหมู่ดาว นี่คือดวงดาวทั้งหลายที่สร้างกลุ่มดาวราศีกุมภ์ คุณเห็นสิ่งที่คล้ายกับชายคนหนึ่งที่กำลังเทน้ำออกจากภาชนะในภาพถ่ายดวงดาวนี้หรือไม่?   แม้ว่าเราจะเชื่อมโยงดวงดาวในราศีกุมภ์ด้วยเส้นวาดแล้ว แต่ก็ยังยากที่จะ… Read More »ดูดวงราศีกุมภ์จากดาวจักรราศีโบราณ

ดูดวงราศีมังกรจากจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากดวงดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรที่สัตว์ทั้งสิบสองตัวที่วนรอบตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพพรรณาเอาไว้ ตอนนี้เรามาดูราศีถัดไป นั้นคือ ราศีมังกร หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม และ 20 มกราคม คุณคือชาวราศีมังกร ในการตีความดวงชะตาสมัยใหม่ของราศีโหราศาสตร์ คุณอาจทำตามคำแนะนำของดวงชะตาสำหรับชาวราศีมังกรเพื่อตามหาความรัก ความโชคดี ความมั่งคั่ง สุขภาพที่ดี และความเข้าใจเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคุณ หมู่ดาวราศีมังกรสร้างรูปสิ่งที่มีลักษณะครึ่งบนเป็นแพะที่มีหางของปลา แต่ลักษณะของครึ่งแพะครึ่งปลานี้เดิมทีมาจากไหนกันแน่? ความหมายที่แท้จริงในตอนแรกคืออะไรกันแน่?  คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น… ในจักรราศีโบราณ ราศีมังกรเป็นกลุ่มดาวที่ห้าในสิบสองกลุ่มดาวที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งหมด เราเห็นไปแล้วว่ากลุ่มดาวสี่กลุ่มแรกเป็นบททางโหราศาสตร์เกี่ยวกับพระผู้ไถ่บาปทั้งมวลและความขัดแย้งของมนุษย์กับศัตรูของพระองค์ ราศีมังกรเริ่มบทที่สองซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลงานของพระผู้ไถ่นี้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อเราทุกคน ในเรื่องราวนี้เราได้เห็นผลลัพธ์ว่าชัยชนะของพระผู้ไถ่เหนือศัตรูของพระองค์เอง… Read More »ดูดวงราศีมังกรจากจักรราศีโบราณ

ดูดวงราศีธนูจากจักรราศีโบราณ

เดิมที จักรราศีมีพื้นฐานมาจากกลุ่มดาวสิบสองดวงจากหมู่ดาวต่างๆ ไม่ใช่แค่วงจรของสัตว์สิบสองตัวในรอบตลอดสิบสองปี เรากำลังเล่าเรื่องราวดั้งเดิมที่นักษัตรแสดงภาพพรรณาเอาไว้ ทีนี้เรามาดูราศีถัดไป นั้นคือ – ราศีธนู ราศีธนูเป็นกลุ่มดาวที่สี่ของจักรราศีและเป็นสัญลักษณ์ของนักธนูที่มีครึ่งบนเป็นมนุษย์และครึ่งล่างเป็นม้า Sagittarius แปลว่า ‘นักธนู’ ในภาษาละติน หากคุณเกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน และ 21 ธันวาคม คุณคือชาวราศีธนู ในการอ่านดวงชะตาจักรราศีโบราณในยุคสมัยใหม่นี้ ชาวราศีธนูอาจทำตามคำแนะนำดวงชะตาเพื่อตามหาความรัก ความโชคดี สุขภาพที่ดี และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคุณ แต่คนโบราณมองเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเริ่มหรือเปล่า?  คำเตือน! การตอบคำถามนี้จะเป็นการเปิดดวงชะตาของคุณในแบบที่คาดไม่ถึง – ซึ่งอาจนำพาคุณไปในเส้นทางที่แตกต่างจากที่คุณตั้งใจไว้ จากที่แค่เช็คราศีของคุณเท่านั้น… การกำเนิดกลุ่มดาวราศีธนู ราศีธนูเป็นกลุ่มดาวที่มีรูปลักษณ์ของนักธนูที่ครึ่งบนเป็นมนุษย์ครึ่งล่างเป็นอาชา… Read More »ดูดวงราศีธนูจากจักรราศีโบราณ