Skip to content
Home » พระกิตติคุณคืออะไร? พิจรณาผ่านช่วงโควิด การกักตัว และวัคซีน

พระกิตติคุณคืออะไร? พิจรณาผ่านช่วงโควิด การกักตัว และวัคซีน


ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 เกิดขึ้นในประเทศจีนในช่วงปลายปี 2019 เพียงไม่กี่เดือนต่อมาก็แพร่ระบาดไปทั่วโลก เชื้อได้ถูกติดต่อและคร่าชีวิตผู้คนนับล้าน รวมถึงแพร่กระจายไปยังทุกประเทศทั่วโลก

การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของ COVID-19 สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก ผู้คนไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรท่ามกลางโรคระบาดนี้ ก่อนที่จะมีวัคซีนเกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยืนยันว่าความสำเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 นั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่ง ทุกคนบนโลกนี้ฝึกฝนการเว้นระยะห่างทางสังคมและการกักตัว สิ่งนี้ทำให้ทางการทั่วโลกต้องตั้งกฎการล็อกดาวน์และการแยกตัว 

ในสถานที่ส่วนใหญ่ ผู้คนไม่สามารถพบปะกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ และต้องรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อยสองเมตร ผู้ที่สัมผัสกับบุคคลที่มีผลตรวจเป็นบวกสำหรับ COVID-19 จะต้องแยกตัวเองออกจากการติดต่อกับผู้อื่นโดยสิ้นเชิง 

ในขณะเดียวกันนั้น นักวิจัยทางการแพทย์ก็เร่งค้นหาวัคซีน พวกเขาหวังว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีความต้านทานต่อไวรัสโคโรนา เพื่อที่การแพร่กระจายของ COVID-19 ก็จะเสียชีวิตน้อยลงและช้าลง 

วัคซีนโควิด 19

ขั้นตอนที่เคร่งครัดเหล่านี้ในการแยกตัว กักตัว และพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ให้ตัวอย่างที่มีชีวิตของขั้นตอนอื่นในการรักษาไวรัสชนิดต่างๆ แต่ไวรัสนี้เป็นไวรัสทางจิตวิญญาณ ขั้นตอนนั้นเป็นหัวใจของพันธกิจของพระเยซูและพระกิตติคุณเรื่องอาณาจักรแห่งสวรรค์ ไวรัสโคโรนาร้ายแรงถึงขนาดที่สังคมทั่วโลกพยายามดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อปกป้องพลเมืองของตน ดังนั้นบางทีอาจคุ้มค่าที่จะเข้าใจจิตวิญญาณที่คู่กันนี้ด้วย เราไม่ต้องการถูกจับได้โดยไม่รู้ตัวมาก่อนจากภัยคุกคามนี้เหมือนที่โลกมีโควิด การระบาดใหญ่ของโควิด-19 แสดงให้เห็นรูปแบบนามธรรมในพระคัมภีร์ไบเบิล เช่น ความบาป สวรรค์ และนรก ยังรวมถึงพันธกิจของพระเยซูด้วย

ประการแรก คือ โรคติดเชื้อแสดงให้เห็นความบาปอย่างไร…

การติดเชื้อร้ายแรงจากโรคติดต่อ

จริงๆ แล้วไม่มีใครคิดว่าโควิด-19 เป็นเรื่องที่น่าคิดสักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน พระคัมภีร์พูดถึงความบาปและผลกรรมที่ตามมา ซึ่งเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราอยากหลีกเลี่ยง ภาพที่คัมภีร์ไบเบิลใช้เพื่ออธิบายความบาปคือภาพของโรคติดเชื้อที่แพร่กระจาย เช่นเดียวกับโควิด มันอธิบายความบาปที่แพร่กระจายและฆ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด

12 ฉะนั้น บาปได้เข้ามาในโลกโดยผ่านคนๆ หนึ่ง และบาปนั้นนำความตายมาฉันใด ความตายก็แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนฉันนั้น เพราะทุกคนทำบาป

โรม 5:12

พวกเราทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนไม่บริสุทธิ์

    และการกระทำที่ชอบธรรมของเราทุกประการเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่แปดเปื้อน

พวกเราเหี่ยวเฉาเหมือนใบไม้

    และความชั่วของเราเป็นเหมือนลมซึ่งพัดเราไป

อิสยาห์ 64:6

โรคระบาดเป็นโรคแต่ไม่ใช่สาเหตุต้นตอของโรค ตัวอย่างเช่น โรคเอดส์เป็นโรคชนิดหนึ่ง และHIV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรค โรคซาร์สคือโรคอีกชนิดหนึ่ง และSARS Coronavirus-1 เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 เป็นโรคอีกชนิดที่มีอาการ และSARS Coronavirus-2 เป็นไวรัสที่อยู่เบื้องหลัง ในทำนองเดียวกัน พระคัมภีร์กล่าวว่าบาปของเรา (พหูพจน์) เป็นโรคทางวิญญาณ บาป (เอกพจน์) เป็นรากเหง้าของมันและส่งผลให้เกิดความตาย

โมเสสและงูสำริด

พระเยซูเชื่อมโยงเหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกับความตายเข้ากับพันธกิจของพระองค์ นี่คือเรื่องราวของงูที่ระบาดในค่ายพักของชาวอิสราเอลในสมัยของโมเสส ชาวอิสราเอลต้องการการรักษาก่อนที่ความตายจะครอบงำพวกเขาทั้งหมด

เขาทั้งหลายย้ายจากภูเขาโฮร์ไปทางทะเลแดง เพื่ออ้อมดินแดนเอโดม แต่ในระหว่างทางประชาชนสิ้นความอดทน พวกเขาจึงต่อว่าพระเจ้าและโมเสสว่า “ทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากอียิปต์เพื่อมาตายในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีทั้งอาหารและน้ำ และเราก็เกลียดอาหารที่ไร้ค่านี้” 

พระผู้เป็นเจ้าจึงส่งงูพิษมาในหมู่ประชาชนและกัดพวกเขา ชาวอิสราเอลหลายคนถูกงูกัดตาย ประชาชนมาพูดกับโมเสสว่า “พวกเราได้กระทำบาปเพราะเราต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าและท่าน ขอท่านอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เอางูไปจากพวกเราเถิด” ดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานให้ประชาชน 

พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโมเสสว่า “จงหล่องูพิษตัวหนึ่งและติดไว้บนเสา เมื่อผู้ใดถูกงูกัด และมองดูงูที่อยู่บนเสา เขาก็จะมีชีวิตอยู่” และโมเสสหล่องูทองสัมฤทธิ์ขึ้นมาตัวหนึ่งและติดไว้ที่เสา เมื่อผู้ใดถูกงูกัด เขาก็จะมองดูงูสัมฤทธิ์ตัวนั้น และจะไม่ตาย[a]

กันดารวิถี 21:4-9
ชาวอิสราเอลถูกงูจับ
โมเสสทำงูทองสัมฤทธิ์

ตลอดพันธสัญญาเดิม คนๆ หนึ่งกลายเป็นมลทินไม่ว่าจะด้วยโรคติดต่อ การสัมผัสศพ หรือจากบาป ซึ่งสามสิ่งนี้เกี่ยวข้องกัน พันธสัญญาใหม่สรุปสถานการณ์ของเราดังนี้:

เมื่อก่อน ท่านตายแล้วเพราะการล่วงละเมิดและการกระทำบาปทั้งปวง 2 ดังที่ท่านเคยปฏิบัติมาแต่ก่อน ในยามที่ยังใช้ชีวิตทางโลก และดำเนินตามวิถีผู้อยู่ในระดับปกครองแห่งอำนาจในย่านอากาศ[a] และเป็นวิญญาณที่กำลังจัดการพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

เอเฟซัส 2:1-2

ความตายในพระคัมภีร์หมายถึง ‘การพลัดพราก’ มันเกี่ยวข้องกับทั้งร่างกาย (วิญญาณแยกออกจากร่างกาย) และความตายทางจิตวิญญาณ (วิญญาณแยกออกจากพระเจ้า) ความบาปเป็นเหมือนไวรัสที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงภายในตัวเรา มันทำให้เกิดความตายทางจิตวิญญาณทันที เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตทางร่างกายในที่สุด

แม้ว่าเราจะไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้ แต่พระคัมภีร์บรรยายว่าความบาปมีจริงและร้ายแรงเช่นเดียวกับไวรัสโคโรนา เราไม่สามารถเพิกเฉยได้ แต่สิ่งนี้ก็ชี้ไปที่วัคซีนด้วย…

วัคซีน – ผ่านการตายของเมล็ดพันธุ์

จากจุดเริ่มต้น คัมภีร์ไบเบิลได้พัฒนาธีมของเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง เมล็ดพืชเป็นชุดของ DNA ที่สามารถเติบโตและพัฒนาไปสู่ชีวิตใหม่ได้ ดีเอ็นเอในเมล็ดเป็นข้อมูลเฉพาะซึ่งสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเฉพาะ (โปรตีน) ในแง่นี้ มันคล้ายกับวัคซีนซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ (เรียกว่าแอนติเจน) ที่มีรูปร่างเฉพาะ พระเจ้าทรงสัญญาว่าเมล็ดพันธุ์ที่จะมาถึงนี้ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ต้น จะแก้ปัญหาเรื่องบาปและความตาย

15 เราจะทำให้เจ้าและหญิงผู้นั้นเป็นคู่อริกัน

    แม้เชื้อสายของเจ้าและเชื้อสายของนางก็เช่นกัน

เขาจะทำให้หัวของเจ้าฟกช้ำ

    และเจ้าจะฉกส้นเท้าของเขา”

ปฐมกาล 3:15

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้หญิงและเมล็ดพันธุ์ของเธอได้ที่นี่ ต่อมาพระเจ้าทรงสัญญาว่าพงศ์พันธุ์จะมาผ่านอับราฮัมเพื่อไปยังทุกประชาชาติ

18 และประชาชาติทั้งปวงในโลกจะได้รับพรโดยผ่านผู้สืบเชื้อสายของเจ้า[a] เพราะเจ้าเชื่อฟังเรา”

ปฐมกาล 22:18

ในคำสัญญาเหล่านี้เมล็ดพืชเป็นเอกพจน์ ‘เขา’ กำลังจะมาถึง ไม่ใช่ ‘พวกเขา’ หรือ ‘มัน’

พระกิตติคุณเปิดเผยว่าพระเยซูเป็นเมล็ดพันธุ์ตามสัญญา – แต่มีจุดพลิกผัน นั้นคือเมล็ดนั้นจะตาย  

23 พระเยซูตอบเขาทั้งสองว่า “ถึงกำหนดเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระบารมี 24 เราขอบอกความจริงกับเจ้าว่า ถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ตกลงบนพื้นดินและตายไป เมล็ดนั้นก็จะอยู่เพียงเมล็ดเดียว แต่ถ้าเมล็ดตายไปก็จะเกิดผลงอกงาม

ยอห์น 12:23-24

การสิ้นพระชนย์ของพระองค์เกิดขึ้นในนามของเรา

แต่พวกเราเห็นพระเยซูผู้ที่พระองค์ทำให้ด้อยกว่าเหล่าทูตสวรรค์เล็กน้อยเพียงชั่วขณะ ได้รับพระบารมีและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะพระองค์สิ้นชีวิตโดยการรับทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ลิ้มรสความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน

ฮีบรู 2:9

วัคซีนบางตัวจะฆ่าไวรัสในนั้นก่อน จากนั้นวัคซีนที่มีไวรัสที่ตายแล้วจะถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเรา ด้วยวิธีนี้ ร่างกายของเราสามารถผลิตแอนติบอดีที่จำเป็นได้ ระบบภูมิคุ้มกันของเราจึงสามารถปกป้องร่างกายของเราจากไวรัส ในทำนองเดียวกัน การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นสามารถอยู่ในตัวเราได้ตอนนี้เราก็สามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสด้านจิตวิญญาณได้ นั่นก็คือบาปนั้นเอง

ไวรัสโควิด-19 แอนติบอดี

ไม่มีใครที่เกิดจากพระเจ้าจะกระทำบาปเรื่อยไป เพราะเมล็ดที่พระองค์ปลูกฝังไว้ดำรงอยู่กับคนนั้น และเขาไม่สามารถกระทำบาปเรื่อยไปเพราะเขาเกิดจากพระเจ้า

1 ยอห์น 3:9

พระคัมภีร์อธิบายต่อไปว่าหมายความว่าอย่างไร:

และผลที่ได้คือ พระองค์ได้ให้พระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่ เพื่อให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเจ้า และพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากกิเลสต่างๆ

2 เปโตร 1:4

แม้ว่าความบาปทำให้เราเสียหาย แต่ชีวิตของเมล็ดพันธุ์ในตัวเราก็หยั่งรากและทำให้เราสามารถ ‘มีส่วนร่วมในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์’ ได้ การคอรัปชั่นไม่เพียงแต่ถูกยกเลิกเท่านั้น แต่เราสามารถเป็นเหมือนพระเจ้าในลักษณะอื่นที่เป็นไปไม่ได้

แต่หากไม่มีวัคซีนเพียงพอ ทางเลือกเดียวของเราสำหรับโควิดคือการกักตัว นี่เป็นเรื่องจริงในอาณาจักรทางจิตวิญญาณด้วย เรารู้ว่าการกักกันโดยทั่วไปเป็นนรก

แต่เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร?

การกักกัน – การแยกสวรรค์และนรก

พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการเสด็จมาของ ‘ อาณาจักรแห่งสวรรค์ ‘ เมื่อเรานึกถึง ‘สรวงสวรรค์’ เรามักจะนึกถึงสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของมัน นั่นคือ ‘ถนนทองคำ’ เหล่านั้น แต่ความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าของราชอาณาจักรคือสังคมที่มีพลเมืองที่ซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัว สะท้อนว่าเราสร้าง ‘อาณาจักร’ ของโลกมากเพียงใดเพื่อปกป้องตนเองจากกันและกัน ทุกคนมีแม่กุญแจอยู่ในบ้าน บางบ้านก็มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เราล็อครถและบอกลูก ๆ ของเราว่าอย่าพูดกับคนแปลกหน้า ทุกเมืองมีกองกำลังตำรวจ เราปกป้องข้อมูลออนไลน์ของเราอย่างระมัดระวัง ลองนึกถึงระบบ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนทั้งหมดที่เราตั้งไว้ใน ‘อาณาจักรบนโลก’ ของเรา ตอนนี้เราตระหนักว่าพวกมันถูกตั้งขึ้นเพื่อป้องกันตัวเราจากกันและกัน เมื่อนั้นคุณอาจมองเห็นปัญหาของความบาปในสวรรค์ 

ความพิเศษของสวรรค์

การพรรณนาว่าสวรรค์อาจมีลักษณะอย่างไร

ถ้าพระเจ้าตั้งอาณาจักรแห่ง ‘สวรรค์’ แล้วทำให้เราเป็นพลเมืองของอาณาจักรนั้น เราจะเปลี่ยนอาณาจักรนั้นให้กลายเป็นนรกอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เราเคยทำกับโลกใบนี้ ทองคำตามท้องถนนจะหายไปในเวลาไม่นาน พระเจ้าต้องขจัดบาปในตัวเราเหมือนกับที่สังคมพยายามกำจัด COVID-19 เพื่อให้สังคมมีสุขภาพที่ดี ไม่ใช่คนเดียวที่  ‘พลาด’ (ความหมายของบาป ) มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบนี้ที่จะนำพาไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ เพราะงั้นเขาจึงจะทำลายมัน ในทางกลับกัน พระเจ้าจำเป็นต้องบังคับใช้การกักกัน เพื่อที่บาปจะไม่ทำลายล้างสวรรค์

แล้วพวกที่พระเจ้ากักบริเวณและปฏิเสธการเข้าอนาจักรล่ะ? ในโลกนี้ หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ คุณจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในทรัพยากรและผลประโยชน์ของประเทศนั้นได้ (ไม่สามารถรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล ฯลฯ ได้) แต่โดยรวมแล้ว ผู้คนทั่วโลก แม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายที่หลบหนีจากทุกประเทศ ต่างก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางธรรมชาติแบบเดียวกัน สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งพื้นฐาน เช่น การหายใจเอาอากาศ การเห็นแสงตะวันเหมือนคนอื่นๆ

ในที่สุดการแยกจากพระเจ้าคืออะไร

แต่ใครกันแน่ที่สร้างแสงสว่าง? พระคัมภีร์อ้างว่า

แล้วพระเจ้ากล่าวว่า “ความสว่างจงเกิดขึ้นเถิด” ความสว่างจึงบังเกิดขึ้น

ปฐมกาล 1:3
การพรรณนาว่านรกจะมีลักษณะอย่างไร

หากเป็นเช่นนั้นจริง ความสว่างทั้งหมดก็เป็นของพระองค์ – และกลายเป็นว่าตอนนี้เราแค่ยืมมันมา แต่ด้วยการสถาปนาอาณาจักรแห่งสวรรค์ขั้นสุดท้าย แสงสว่างของพระองค์จะอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ ดังนั้น ‘ภายนอก’ จะเป็น ‘ความมืด’ เช่นเดียวกับที่พระเยซูบรรยายถึงนรกในคำอุปมานี้

13 กษัตริย์กล่าวกับพวกผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือและเท้าของเขาแล้วโยนตัวออกไปยังความมืดข้างนอก ณ ที่นั่นจะมีการร่ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน’

มัทธิว 22:13

หากมีพระผู้สร้างสิ่งที่เรามักมองข้ามและถือว่า ‘ของเรา’ จริงๆแล้วเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยองค์ประกอบพื้นฐานเช่น ‘แสง’ โลกรอบตัวเรา และไปที่ความสามารถตามธรรมชาติของเรา เช่น ความคิดและคำพูด เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ หรือแม้กระทั่งความสามารถอื่นๆของเรา เราเพียงแค่พบว่าตัวเองสามารถใช้และพัฒนาพวกมันได้ เมื่อเจ้าของยึดครองอาณาจักรของเพระองค์ได้สำเร็จ พระองค์จะยึดคืนทั้งหมดที่เป็นของพระองค์

เมื่อโควิด-19 ระบาด นำความตายและความหายนะมาสู่พวกเราทุกคน เราไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เมื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันการกักตัว ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินพระเยซูสอนในอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสว่า

26 และนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ยังมีเหวลึกซึ่งกั้นระหว่างเราและเจ้า ผู้ที่ปรารถนาจะข้ามจากที่นี่ไปหาเจ้าก็มิอาจทำได้ และใครจะข้ามจากที่โน่นมาหาเราก็มิอาจทำได้’

ลูกา 16:26

การรับวัคซีน – คำอธิบายของพระเยซูเกี่ยวกับงูทองสัมฤทธิ์

ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงอธิบายพันธกิจของพระองค์โดยใช้เรื่องราวข้างต้นเกี่ยวกับโมเสสและงูพิษ ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกงูกัด

เมื่อถูกงูพิษกัด พิษที่เข้าสู่ร่างกายคือแอนติเจน ซึ่งเหมือนกับการติดเชื้อไวรัส การรักษาตามปกติคือพยายามดูดพิษออก จากนั้นมัดส่วนแขนหรือขาที่ถูกกัดให้แน่นเพื่อไม่ให้เลือดไหลออก และพิษไม่กระจายออกจากรอยกัด สุดท้ายให้ลดกิจกรรมลงเพื่อที่อัตราการเต้นของหัวใจที่ลดลงจะไม่สูบฉีดพิษไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว 

เมื่องูเหล่านั้นแพร่เชื้อให้กับชาวอิสราเอล พระเจ้าตรัสสั่งให้พวกเขามองดูงูทองสัมฤทธิ์ที่ถืออยู่บนเสา คุณอาจนึกภาพคนถูกกัดกลิ้งออกจากเตียง มองไปที่งูทองสัมฤทธิ์ที่อยู่ใกล้ๆ แล้วหายเป็นปกติ แต่​ที่นั้นมี​ประมาณ 3 ล้านคน​ใน​ค่าย​พัก​ของ​ชาว​อิสราเอล (พวกเขานับทหารได้ประมาณ 600,000 คนในช่วงวงการทหาร) นี่คือขนาดของเมืองสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีโอกาสสูงที่ผู้ถูกกัดจะอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรและพ้นสายตาจากเสาพญานาคทองสัมฤทธิ์

ทางเลือกที่สวนทางกับอสรพิษ

ดังนั้นผู้ที่ถูกงูกัดจึงต้องเลือก พวกเขาสามารถใช้มาตรการป้องกันมาตรฐานโดยผูกบาดแผลให้แน่นและพักเพื่อจำกัดการไหลเวียนของเลือดและการแพร่กระจายของพิษ หรือพวกเขาจะต้องเชื่อวิธีการรักษาที่ประกาศโดยโมเสส ในการทำเช่นนั้น พวกเขาจะต้องเดินหลายกิโลเมตร เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแพร่กระจายของพิษ เพื่อที่จะมองไปที่งูทองสัมฤทธิ์ ความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในคำพูดของโมเสสจะเป็นตัวกำหนดแนวทางปฏิบัติของแต่ละคน

พระเยซูตรัสถึงสิ่งนี้ เมื่อพระองค์ตรัสว่า

14 โมเสสชูงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์ต้องถูกชูขึ้นฉันนั้น[a] 15 เพื่อทุกคนที่เชื่อในท่านจะได้มีชีวิตอันเป็นนิรันดร์

ยอห์น 3:14-15

พระเยซูตรัสว่าสถานการณ์ของเราก็เหมือนกับเรื่องงู งูที่มารบกวนค่ายเปรียบเสมือนบาปในตัวเราและสังคม เราติดเชื้อพิษของความบาปและเราจะตายเพราะมัน ความตายนี้เป็นนิรันดร์ที่ต้องกักกันจากอาณาจักรแห่งสวรรค์ จากนั้นพระเยซูตรัสว่าการที่เขาถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนนั้นเหมือนกับงูทองสัมฤทธิ์ที่ถูกยกขึ้นบนเสา เช่นเดียวกับที่งูทองสัมฤทธิ์สามารถรักษาชาวอิสราเอลจากพิษร้ายแรงได้ ดังนั้นเขาจึงสามารถรักษาพิษของเราได้ ชาวอิสราเอลในค่ายต้องมองดูงูที่ถูกยึดไว้ แต่การจะทำเช่นนั้นได้นั้นพวกเขาจะต้องเชื่อมั่นในแนวทางที่โมเสสมอบให้อย่างชัดเจน พวกเขาจะต้องตอบโต้โดยสัญชาตญาณโดยไม่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง พวกเขาวางใจในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยพวกเขาให้รอด 

ทางเลือกที่สวนทางกับพระเยซูของเรา

มันเหมือนกันสำหรับเรา เราไม่ได้มองไปที่ไม้กางเขนด้วยตา แต่เราวางใจในบทบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้เพื่อช่วยเราให้พ้นจากการติดเชื้อของบาปและความตาย 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้อาศัยการปฏิบัติตน แต่ได้วางใจพระเจ้าผู้โปรดให้คนชั่วร้ายพ้นผิด จึงนับได้ว่าความเชื่อของเขาเป็นความชอบธรรม

โรม 4:5

แทนที่จะวางใจในความสามารถของเราในการต่อสู้กับการติดเชื้อ เราวางใจในพระเจ้าที่สร้างวัคซีนในเมล็ดพืช เราไว้ใจเขาเรื่องรายละเอียดของวัคซีน ด้วยเหตุนี้ ‘ข่าวประเสริฐ’ จึงแปลว่า ‘ข่าวดี’ ใครก็ตามที่เคยติดโรคร้ายแรงแต่ตอนนี้ได้ยินว่ามีวัคซีนช่วยชีวิตและแจกฟรี นั่นคือข่าวดี

มาเพื่อดู

แน่นอน เราต้องการเหตุผลที่จะไว้วางใจทั้งการวินิจฉัยและวัคซีน เราไม่กล้ามอบความไว้วางใจอย่างไร้เดียงสา เป็นหนึ่งในการอภิปรายแรกสุดในบันทึกหัวข้อนี้

45 ฟีลิปพบนาธานาเอลและบอกเขาว่า “เราได้พบผู้ที่โมเสสเขียนถึงในหมวดกฎบัญญัติ และที่บรรดาผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าเขียนถึงด้วย คือพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ธผู้เป็นบุตรของโยเซฟ” 46 นาธานาเอลถามว่า “สิ่งดีอันใดจะมาจากเมืองนาซาเร็ธได้หรือ” ฟีลิปบอกเขาว่า “มาดูสิ”

ยอห์น 1:45-46

พระกิตติคุณเชื้อเชิญให้เรามาดูและตรวจดูเมล็ดพันธุ์นั้น ต่อไปนี้คือบทความที่จะช่วยคุณดำเนินการดังกล่าว ได้แก่:

มาดูเหมือนนาธานาเอลเมื่อนานมาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *