Skip to content
Home » ต้นกำเนิดของสามพิษและ Kleshas แรก

ต้นกำเนิดของสามพิษและ Kleshas แรก

สามพิษ
Prastilak , CC BY-SA 4.0 , ผ่าน Wikimedia Commons

พิษสามอย่าง (สันสกฤต: triviṣa ; ทิเบต: duggsum ) หรือสามรากที่ไม่ดี (สันสกฤต: akuśala-mula ; Pāli: akusala-mūla ) หมายถึงสภาวะจิตสามรากที่ก่อให้เกิดสภาวะจิตอื่น ๆ หรือ kleshas Kleshas ทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้เกิดการกระทำที่เป็นอันตราย นักปราชญ์และนักบวชเข้าใจมานานแล้วถึงพลังทำลายล้างของพิษสามราก ซึ่งทำให้เกิดคเลชาเพิ่มเติมขึ้นมา 

Kleshas หลักสามประการหรือพิษทางจิตเหล่านี้ ได้แก่ :

  • โมหะ (ความหลง, ความสับสน)
  • ราคะ (ความโลภ ความยึดติดในกามราคะ)
  • Dvesha (ความเกลียดชัง)

พิษทั้งสามนี้เป็นข้อบกพร่องสามประการที่มีมาแต่กำเนิดในทุกคน จากสิ่งเหล่านี้เราได้รับตัณหาหรือตัณหาซึ่งคงความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด และแม้แต่ความตายไว้เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา

วงจรของ Kleshas และ Tanha อธิบายไว้ในพระคัมภีร์

พระคัมภีร์อธิบายความเข้าใจอย่างเดียวกันนี้เกี่ยวกับความอยากที่นำไปสู่บาปและความตาย ยากอบ น้องชายของพระเยซูคริสต์ เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่า

14 ทว่า แต่ละคนถูกยั่วยุได้ ในเวลาที่เขาติดกับดักแรงกิเลสของตัวเอง 15 เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้ว บาปก็เกิดตามไปด้วย เมื่อบาปเติบใหญ่เต็มที่แล้ว ก็นำไปสู่ความตาย

ยากอบ 1:14-15

ยากอบอธิบายถึงวัฏจักรต่อเนื่องเดียวกันนี้ที่ทุกคนประสบ ความต้องการหรือตัณหาที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นก่อน นำไปสู่บาปหรือการกระทำที่เป็นอันตราย และนำไปสู่ความตาย

ต้นกำเนิดของ Kleshas และ Tanha

สติปัฏฐานอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือปริยัติสัมปทา-ว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ครั้งก่อนๆ ถ้าเป็นเช่นนั้น อะไรทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ในทุกวันนี้ ซึ่งเราทุกคนพบว่าตัวเองอยู่ในเงื้อมมือของสภาพจิตใจที่ทำลายล้างเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่ความอยาก การกระทำที่ชั่วร้าย และความตาย

พระพุทธเจ้า

ปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเพียงเพราะเป็นผลมาจากกฎทางกายภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงโน้มถ่วงเป็นกฎอย่างหนึ่งที่อธิบายสิ่งที่เราเห็นในแง่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยกฎต่อเนื่อง ปรากฏการณ์อื่น ๆ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นเราได้สำรวจพระพุทธรูปที่งดงามที่มีอยู่ทั่วเอเชียในปัจจุบัน ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงมีอยู่ในปัจจุบัน? มีอยู่เพราะศิลปินและช่างฝีมือบางคนสร้างมันขึ้นมาในอดีต และศิลปินเหล่านี้ตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเพราะมรดกของพระพุทธเจ้าโคตมะที่อาศัยและสั่งสอนมาก่อน เหตุการณ์และชีวิตของพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์อธิบายว่าทำไมเราจึงเห็นพระพุทธรูปที่มีอยู่ทุกวันนี้

…จากพระคัมภีร์

ในทำนองเดียวกัน พระคัมภีร์อธิบายว่าเหตุผลที่เราประสบกับปรากฏการณ์ของ Three Poisons และผลลัพธ์อื่นๆ ของ Kleshas นั้นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่น่าสลดใจในตอนต้นของประวัติศาสตร์ เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์อย่างไร จึงทำให้เขามีทางเลือกอย่างเสรี เนื่องจากพระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์รักพระองค์อย่างเชื่อฟังและเป็นอิสระ พระเจ้าจึงทรงทดสอบความรักและการเชื่อฟังนี้ต่อหน้ามนุษย์ พระคัมภีร์เล่าว่า:

15 พระผู้เป็นเจ้า องค์พระเจ้าได้ให้มนุษย์ผู้นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดน เพื่อทำไร่และดูแลรักษาสวน 16 แล้วพระผู้เป็นเจ้า องค์พระเจ้าก็ได้สั่งมนุษย์นั้นว่า “เจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้โดยไม่ต้องลังเลใจ 17 แต่จงอย่ากินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ในสิ่งดีและชั่ว เพราะในวันที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอน”

ปฐมกาล 2:15-17

พระเจ้ายังทรงสร้างจักรวาลทางกายภาพให้เป็นสถูปที่มีวิญญาณที่ทรงพลังจำนวนมาก จิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ที่สุด เพราะอำนาจอันยิ่งใหญ่และความงามของเขากลายเป็นคนเย่อหยิ่ง เขาเลือกที่จะต่อต้านพระเจ้า และกลายเป็นปฏิปักษ์หรือปีศาจต่อพระเจ้า ปีศาจวางแผนที่จะทำลายสมดุลในจักรวาล เขาพยายามล่อลวงมนุษย์กลุ่มแรกให้ไม่เชื่อฟัง ด้วยพลังของเขา เขาสามารถควบคุมหรือครอบครองสิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ได้ เขาควบคุมงูตามบันทึกของชาวฮีบรูโบราณ

พิษเริ่มต้น… Raga และ Moha

พญานาคล่อลวงชายและหญิง

งูนั้นเจ้าเล่ห์กว่าสัตว์ป่าอื่นที่อยู่ในทุ่งที่พระผู้เป็นเจ้า องค์พระเจ้าได้สร้างไว้

งูพูดกับหญิงนั้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าพูดว่า ‘อย่ากินผลไม้ที่มาจากต้นไม้ใดๆ ในสวน’” หญิงนั้นจึงพูดกับงูว่า “เรากินผลจากต้นไม้ทั้งหลายในสวนได้ แต่ต้นที่อยู่กลางสวน พระเจ้ากล่าวว่า ‘เจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้น และอย่าแตะต้องมันด้วย มิฉะนั้นเจ้าจะตาย’” แต่งูพูดกับหญิงนั้นว่า “เจ้าจะไม่ตายหรอก พระเจ้าทราบว่าวันใดที่พวกเจ้ากินผลไม้จากต้นนั้นแล้ว ตาของพวกเจ้าจะมองเห็นความเป็นจริง และเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้า คือรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว” เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลจากต้นนั้นกินเป็นอาหารได้ แถมยังดูน่ากิน และเป็นต้นที่ชวนให้อยากได้ เพื่อทำให้ตนฉลาดรอบรู้ นางจึงเด็ดผลจากต้นนั้นกิน แล้วนำไปให้สามี และเขาก็กิน

ปฐมกาล 3:1-6
ต้นไม้ต้องห้าม
Joos van Winghe , CC BY 4.0 , ผ่าน Wikimedia Commons

เราเห็นจุดเริ่มต้นของพิษสามประการที่นี่ ต้นไม้ต้องห้ามคือ:

  • ‘เหมาะสำหรับอาหาร’
  • ‘สบายตา’
  • ‘ปรารถนาให้เกิดปัญญา’

ความอยากสองอย่างแรกคือราคะหรือความยึดติดในกาม ‘ปัญญา’ ที่นำเสนอสร้างภาพลวงตาว่าพวกเขาสามารถเป็น ‘เหมือนพระเจ้า รู้จักความดีและความชั่ว’ แต่นั่นเป็นเพียงโมหะหรือความหลง 

ดังนั้นมนุษย์กลุ่มแรกจึงล้มเหลวในการล่อลวง ไม่เชื่อฟังพระเจ้า บัญชียังคงดำเนินต่อไป

…นำไปสู่ทิพยจักษุ

ครั้นแล้วตาของคนทั้งสองก็เห็นความเป็นจริง เห็นว่ากายของตัวเองเปลือยอยู่ จึงนำใบมะเดื่อมากลัดโยงเข้าด้วยกันไว้ที่เอวเพื่อปกปิดร่างของตน

แล้วสองคนได้ยินเสียงย่างเท้าของพระผู้เป็นเจ้า องค์พระเจ้าในสวน ขณะที่สายลมกำลังพัดผ่านในเย็นวันนั้น ชายผู้นั้นกับภรรยาพากันซ่อนตัวในหมู่ต้นไม้ในสวน ไม่ให้พระองค์เห็นตัว

ปฐมกาล 3:7-8

ในการไม่เชื่อฟังธรรมชาติของชายและหญิงเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะตอนนี้พวกเขารู้สึกอับอายที่ต้องเปลือยกายต่อหน้าคนอื่น และเมื่อพระเจ้าผู้เป็นเพื่อนของพวกเขาเสด็จมาสถิตกับพวกเขาตามปกติ พวกเขาก็ ‘ซ่อนตัว’ Dvesha หรือความเกลียดชังได้แสดงให้เห็นที่นี่ในการสูญเสียความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันและการซ่อนตัวจากเพื่อนเก่าของพวกเขา – พระเจ้าผู้สร้าง บัญชียังคง:

แต่พระผู้เป็นเจ้า องค์พระเจ้าเรียกเขาโดยกล่าวว่า “เจ้าอยู่ไหน” 10 เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระองค์ในสวน และข้าพเจ้ากลัว เพราะว่ากายของข้าพเจ้าเปลือย ข้าพเจ้าจึงซ่อนตัวอยู่” 11 พระองค์กล่าวว่า “ใครบอกเจ้าว่ากายของเจ้าเปลือย เจ้ากินผลไม้จากต้นไม้ที่เราสั่งห้ามใช่ไหม” 12 ชายนั้นพูดว่า “หญิงที่พระองค์มอบให้เพื่ออยู่กับข้าพเจ้า เอาผลจากต้นไม้มาให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็รับประทาน” 13 แล้วพระผู้เป็นเจ้า องค์พระเจ้าจึงกล่าวกับหญิงนั้นว่า “เจ้าทำอะไรลงไป” หญิงผู้นั้นพูดว่า “งูตัวนั้นลวงหลอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงรับประทาน”

ปฐมกาล 3:9-13

ตอนนี้ชายคนนั้นจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของเขา เขาโทษผู้หญิงคนนั้น และแม้แต่พระเจ้าที่ส่งผู้หญิงคนนั้นไปกับเขา หญิงกล่าวโทษพญานาค ดังนั้นจากการไม่เชื่อฟังครั้งแรกนี้จึงเกิดพิษสามประการของ Moha, Raga และ Dvesha จากพวกเขาเริ่ม kleshas เช่นการปฏิเสธความรับผิดชอบและการกล่าวโทษผู้อื่น ความอยากหรือ Tanha ก็ถูกปลดปล่อยออกมาเช่นกัน

บทความนี้ตรวจสอบสคริปต์ภาษาจีนเพื่อดูหลักฐานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

ผู้หญิงคนแรกที่เสียใจDistant Shores Media/Sweet Publishing , CC BY-SA 3.0 , ผ่านวิกิมีเดียคอมมอนส์

การตอบสนองต่อพิษทั้งสามที่ปล่อยออกมา

เมื่อมาถึงจุดนี้ ดูเหมือนว่าปีศาจที่เป็นปฏิปักษ์ได้ชนะต่อพระเจ้าผู้สร้าง พิษของ Klesha ถูกปลดปล่อยสู่โลกอันเงียบสงบ จากการปลดปล่อย kleshas ครั้งแรกในสวนและจากการตอบสนองสองอย่างที่แนะนำโดยพระเจ้าผู้สร้าง วัฏจักรทั้งหมดของสังสารวัฏก็ปรากฏขึ้น แต่เราจะมองเห็นทางแห่งความหลุดพ้นด้วย เราจะดูว่าพระเจ้าผู้สร้างตอบสนองอย่างไร ต่อมนุษย์และต่อมารผู้เป็นปฏิปักษ์ของพระองค์ด้วย เราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่พระเจ้า ผู้สร้างทำกับจักรวาลที่นี่ ต่อมา เราเห็นการตอบสนองของพระองค์ต่อคำปฏิปักษ์ของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *