Skip to content
Home » เข้าใจพระคัมภีร์

เข้าใจพระคัมภีร์

มีอดัมไหม? คำพยานของชาวจีนโบราณ

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่โดดเด่น สิ่งหนึ่งที่อ้างว่าพระเจ้าผู้สร้างได้ดลใจจึงบันทึกกิจกรรมของประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง สำหรับหลาย ๆ คน สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทเริ่มต้นในหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มแรก – ปฐมกาล ปฐมกาลบันทึกเรื่องราว การสร้างอาดั มและเอวาในสวรรค์เริ่มแรกโดยมีปีศาจล่อลวงพวกเขา บันทึกของโนอาห์รอดชีวิตจากน้ำท่วมโลกตามมา หลาย​คน​ใน​ทุก​วัน​นี้​สงสัย​ว่า​เรื่อง​ราว​เหล่า​นี้​เป็น​เพียง​เรื่อง​ปรัมปรา เช่น​เดียว​กับ​เรื่อง​โบราณ​หลาย​เรื่อง​หรือ​ไม่.  ชาวจีนโบราณซึ่งพัฒนาอักษรจีนเมื่อหลายพันปีก่อน และแม้แต่ขงจื๊อ ก็มีประจักษ์พยานที่ให้ความกระจ่างแก่คำถามนี้  ประวัติโดยย่อของภาษาจีน การเขียนภาษาจีนเกิดขึ้นในยุคเริ่มต้นของอารยธรรมจีน ซึ่งย้อนกลับไปอย่างน้อย 4,200 ปี ซึ่งหมายความว่าสคริปต์ภาษาจีนพัฒนาขึ้นประมาณ 700 ปีก่อนที่โมเสสจะแก้ไขหนังสือปฐมกาล (ราว 1,500 ปีก่อนคริสตศักราช) แม้แต่คนที่ไม่ใช่คนจีนก็ยังจำอักษรจีนได้เมื่อเห็น สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือ ‘คำ’ ในอุดมคติของจีนนั้นสร้างจากรูปภาพที่เรียบง่ายกว่าที่เรียกว่ารากศัพท์ คล้ายกับการที่ภาษาอังกฤษใช้คำง่ายๆ (เช่น ‘fire’… Read More »มีอดัมไหม? คำพยานของชาวจีนโบราณ