Skip to content
Home » ภาพลักษณ์ของพระเจ้า

ภาพลักษณ์ของพระเจ้า

มรรคของอับราฮัม เพื่อบรรลุการหลุดพ้น

อริยมรรคมีองค์แปด คือเส้นทางเดิม(มรรค)ที่จะนำพาไปสู่การหลุกพ้น(หรือ วิมุตติ) โดยพระสุตตันตปิฎกได้แสดงอริยมรรคไว้ดังนี้ “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ‘บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งหลาย อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นไฉน? สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ‘” ฐานิสฺสโรภิกขุ. ๒๕๓๙. ธัมมวิภังคสูตร: วิเคราะห์มรรค. คำสอนทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมอธิบายเพิ่มเติมถึงคุณธรรมแปดประการเหล่านี้ว่า: อะไรที่เป็นประเสริฐ? เส้นทางหรือบุคคลที่อยู่บนนั้น? อริยมรรคมีองค์ ๘ ไม่ใช่หนทางเดียวสำหรับชาวพุทธ ประเพณีอื่น ๆ… Read More »มรรคของอับราฮัม เพื่อบรรลุการหลุดพ้น

เชื้อชาติและภาษา: มาจากไหน ตอบปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ

ผู้คนมักจำแนกประเภทผู้อื่นจามเชื่อชาติในใจ จากคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น สีผิว ที่เป็นสิ่งที่แยกกลุ่มหนึ่งออกจากกัน และเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้นคนผิวขาวจึงเป็น ‘คนขาว’ ในขณะที่คนเอเชียและแอฟริกันจะมีสีผิวที่เข้มกว่า ลักษณะเหล่านี้แยกกลุ่มคนออกจากกันซึ่งนำไปสู่การเหยียดเชื้อชาติได้ง่าย นี่คือการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือความเป็นปฏิปักษ์ต่อเผ่าพันธุ์อื่น การเหยียดเชื้อชาติมีส่วนทำให้สังคมในทุกวันนี้มีความแตกแยกและเกลียดชังมากขึ้น และดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เราจะทำอย่างไรเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาตินี้? คำถามเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ ยังนำไปสู่คำถามที่เกี่ยวข้องอีกหลายข้อ เช่น เชื้อชาติมาจากไหน? ทำไมความแตกต่างทางเชื้อชาติระหว่างมนุษย์จึงเกิดขึ้น? นอกจากนี้ เนื่องจากเชื้อชาติมีความสัมพันธ์อย่างมากกับภาษาของบรรพบุรุษ ทำไมถึงมีภาษาที่แตกต่างกัน? บันทึกในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูโบราณได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในยุคแรกเริ่มที่อธิบายถึงความหลากหลายของภาษาแลเชื้อชาติที่เราเห็นในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องราวนี้มีคุณค่าน่ารู้. ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมในสายพันธุ์มนุษย์ที่นำไปสู่บรรพบุรุษทางพันธุกรรมของเรา ก่อนที่เราจะสำรวจเรื่องราวนั้น มีข้อเท็จจริงพื้นฐานบางอย่างที่เราควรรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางพันธุกรรมของมนุษยชาติ  ยีนใน DNA ของเราให้บลูปริ้นที่กำหนดรูปลักษณ์ของเรา ลักษณะทางกายภาพของเรา มนุษย์มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันน้อยมากเมื่อเทียบกับความหลากหลายที่เห็นในสัตว์แต่ละชนิด สิ่งนี้หมายความว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างคนสองคนนั้นน้อยมาก (โดยเฉลี่ย 0.6%) ซึ่งน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างลิงแสมสองตัว… Read More »เชื้อชาติและภาษา: มาจากไหน ตอบปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ

เครื่องแต่งกาย: ทำไมต้องเป็นมากกว่าเสื้อผ้า?

ทำไมคุณถึงแต่งตัว? ไม่ใช่แค่ใส่อะไรก็ได้ แต่คุณต้องการเสื้อผ้าแฟชั่นที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ อะไรทำให้คุณต้องนุ่งห่มตามสัญชาตญาณ ไม่ใช่แค่เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่ยังต้องแสดงออกมาให้เห็นด้วยสายตาอีกด้วย ไม่แปลกเลยที่คุณจะพบสัญชาตญาณเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีภาษา เชื้อชาติ การศึกษา ศาสนาใด ผู้หญิงอาจสนใจเรื่องนี้มากกว่าผู้ชาย แต่พวกเขาก็มีแนวโน้มเดียวกัน ในปี 2559 การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกมีมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการโดยสัญชาตญาณในการสวมเสื้อผ้านั้นรู้สึกเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติจนหลายคนมักไม่หยุดและตั้งคำถามว่า “ทำไม?” เราตั้งทฤษฎีว่าโลกมาจากไหน ผู้คนมาจากไหน และเหตุใดทวีปจึงแยกออกจากกัน แต่คุณเคยอ่านทฤษฎีที่ว่าความต้องการเสื้อผ้าของเรามาจากไหน? มนุษย์เท่านั้นที่ไม่ใช้เสื้อผ้าเพียงเพื่อความอบอุ่น เริ่มจากสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือสัตว์ไม่มีสัญชาตญาณนี้อย่างแน่นอน พวกมันมีความสุขมากและไม่มีปัญหาอะไรที่ได้เปลือยกายต่อหน้าคนอื่นตลอดเวลา มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแม้แต่กับสัตว์ชั้นสูง เราจะไม่ถูกนับรวมกับสัตว์พวกนั้นถ้าเราอยู่สูงกว่าสัตว์ชั้นสูงพวกนั้น ความต้องการเสื้อผ้าของเราไม่ได้มาจากความต้องการความอบอุ่นเท่านั้น เนื่องจากแฟชั่นและเสื้อผ้าส่วนใหญ่มาจากสถานที่ซึ่งร้อนจนแทบทนไม่ได้ แม้ว่าเสื้อผ้าจะใช้งานได้ ทำให้เราอบอุ่นและปกป้องเรา… Read More »เครื่องแต่งกาย: ทำไมต้องเป็นมากกว่าเสื้อผ้า?

บาป… ทำให้พลาดอริยมรรค

ปัญญาทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุด หรือปรัชญา เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มักเรียกว่าอริยมรรคมีองค์ 8 ( บาลี : อริยอัฏฐังคิกมรรค; สันสกฤต:อารฺยาษฺฏางฺคมารฺค) สิ่งนี้มาจากตำราทางพุทธศาสนาภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งรักษาคำสอนโบราณของพระพุทธเจ้า พระสุตตันตปิฎกสรุปอริยมรรคมีองค์ 8 โดยเน้นว่า สมาธิที่แน่วแน่ (สัมมาสมาธิ) เป็นผลมาจากความสามารถใน ‘สัมมาทิฐิ’ ‘สัมมาวายามะ’ ‘สัมมาวาจา’ ‘การกระทำชอบ’ ‘สัมมาอาชีวะ’ ‘, ‘ความพยายามที่ถูกต้อง’ , ‘สติที่ถูกต้อง’ ‘สัมมาสมาธิ’ (สัมมาทิฏฐิ) ในขณะที่เป็นหนึ่งในศีลแปด ครอบคลุมและสรุปการไตร่ตรองของศีลเพิ่มเติม… Read More »บาป… ทำให้พลาดอริยมรรค

ตอนนี้ที่หลงผิด… เหมือนกับออร์คแห่งมิดเดิลเอิร์ธ

เราเห็นว่าพระคัมภีร์บรรยาย ถึงตัวเราและผู้อื่นอย่างไร – ซึ่งเดิมทีพระเจ้าผู้สร้างสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ แต่พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูบันทึกไว้ว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าผู้สร้างอย่างไร ทำให้เกิด กิเลสขึ้นในตัวเราทุกคน เพลงสดุดีเป็นชุดเพลงศักดิ์สิทธิ์และเพลงสวดที่ชาวฮีบรูโบราณใช้ในการนมัสการ สดุดีบทที่ 14 ประพันธ์โดยกษัตริย์ดาวิดเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราช บันทึกว่าสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันมองอย่างไรจากมุมมองของพระเจ้า ด้านล่างนี้คือไทม์ไลน์ที่อธิบายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อเทียบกับตัวละครสำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิล กษัตริย์ดาวิดได้ทำเช่นนั้น พร้อมกับข้อความที่ว่า: 2 พระผู้เป็นเจ้ามองลงมาจากสวรรค์ ดูว่า    มีใครสักคนในบรรดาบุตรของมนุษย์    ที่เข้าใจและแสวงหาพระเจ้า3 ทุกคนหลงผิดไป เขากลายเป็นคนไร้ศีลธรรมกันไปหมด    ไม่มีผู้ใดกระทำความดี    ไม่มีแม้แต่คนเดียว สดุดี 14:2-3 วลี ‘กลายเป็นคนไร้ศีลธรรม’ อธิบายถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เรา ‘กลายเป็น’ การทุจริตหรือหลงผิดจึงอ้างอิงถึง ‘ ภาพลักษณ์ของพระเจ้า ‘  สิ่งนี้บอกว่าความเสื่อมทรามของเราแสดงให้เห็นโดยแยกตัวเป็นอิสระ… Read More »ตอนนี้ที่หลงผิด… เหมือนกับออร์คแห่งมิดเดิลเอิร์ธ

คำสาปทุกข์ของมนุษย์

เราได้เห็นไปแล้วว่าพระคัมภีย์ภาษาฮีบรูโบราณได้บันทึกว่าความอยากกระหาย(ตัณหา) และความคิดที่ผิด(กิเลส)เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในตอนต้นของประวัติศาสตร์แล้วความรวดร้าว ความเจ็บปวด หรือความทุกข์ที่เรียกว่า ทุกข์/ทุกข์ ล่ะ (Duhkha/Duhkka)? ทุกข์และตัณหาเป็นพื้นฐานของความจริงอันสูงส่งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ แล้วความไม่เที่ยงที่คล้ายๆกันอย่างอนิจจัง (ภาษาบาลี) หรืออนัตตา (ภาษาสันสกฤต) ล่ะ? ข้อมูลเชิงลึกของอนิคายืนยันว่าการดำรงอยู่ทั้งหมดนั้นชั่วคราว ไม่ยั่งยืน และไม่แน่นอน สรรพสิ่งไม่ว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจล้วนประกอบขึ้นเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเสื่อม และดับสลายไป พวกมันเกิดขึ้นและจะสลายไปในที่สุด  พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูโบราณอธิบายว่าอนิกาหรืออนิจจังเกิดขึ้นได้อย่างไร? เราเห็นว่าปฏิปักษ์ (ปีศาจหรือมาร) ต่อพระเจ้าผู้สร้างนำมนุษย์กลุ่มแรกไปสู่การไม่เชื่อฟัง มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าแต่ปัจจุบันพระฉายานั้นถูกทำลายด้วยความคิดและความกระหายอยากที่ผิด พระเจ้าผู้สร้างจึงตอบสนองทั้งต่อปฏิปักษ์ของพระองค์และต่อมนุษย์ด้วย เรามาดูการตอบสนองของพระองค์ต่อปฏิปักษ์ของพระองค์ได้ในภายหลัง ที่นี่เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงสร้างสังสารวัฏขึ้นสำหรับจักรวาลทางกายภาพ อาณาจักรรูปธรรมหรือรูปาโลก ( รูปูปะทาตุ )อย่างไร วัฏจักรสังสารวัฏของจักรวาล – และทุกสิ่งในนั้น พระผู้สร้างเผชิญหน้ากับมนุษย์รุ่นแรกๆ เป็นครั้งแรก โดยเปิดโปงการไม่เชื่อฟังของพวกเขา จากนั้นพระองค์ทรงตั้งหลักธรรมอีกข้อหนึ่งขึ้นในโลก… Read More »คำสาปทุกข์ของมนุษย์

ต้นกำเนิดของตรีวิษและกิเลสแรก

ตรีวิษ (สันสกฤต: triviṣa ; ทิเบต: duggsum ) หรืออกุศลมูล (สันสกฤต: akuśala-mula ; Pāli: akusala-mūla ) หมายถึงรากกิเลสทั้งสามของสภาวะจิตที่ก่อให้เกิดสภาวะจิตอื่น ๆ หรือกิเลสนั่นเอง กิเลศทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้เกิดการกระทำที่เป็นอันตราย นักปราชญ์และนักบวชเข้าใจมานานแล้วถึงพลังทำลายล้างของรากกิเลสทั้งสามนี้ ซึ่งทำให้เกิดกิเลศเพิ่มเติมขึ้นมา  กิเลสหลักสามประการหรือพิษทางจิต ได้แก่ : กิเลสทั้งสามนี้เป็นข้อบกพร่องสามประการที่ทุกคนมีมาแต่กำเนิด กิเลสทั้งสามถือเป็นรากของตัณหาและเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดทุกข์ ความเจ็บปวด และแม้แต่ความตาย ซึ่งถือว่าเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา วงจรของกิเลสและตัณหาที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์อธิบายความเข้าใจอย่างเดียวกันนี้เกี่ยวกับความอยากที่นำไปสู่บาปและความตาย เจมส์ผู้เป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่า 14 ทว่า แต่ละคนถูกยั่วยุได้ ในเวลาที่เขาติดกับดักแรงกิเลสของตัวเอง 15 เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้ว บาปก็เกิดตามไปด้วย เมื่อบาปเติบใหญ่เต็มที่แล้ว ก็นำไปสู่ความตาย เจมส์ 1:14-15… Read More »ต้นกำเนิดของตรีวิษและกิเลสแรก

ปฏิปทาในสถูปจักรวาล

ตั้งแต่สมัยโบราณ สถูป ( สันสกฤต : स्तूप, = ‘กองพะเนิน’) มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและให้ข้อคิดทางจิตวิญญาณ สถูปซึ่งเป็นทรงกลมหรือโดมดินเผา บรรจุอัฐิ เช่น กระดูกของพระสงฆ์และแม่ชีที่เป็นที่เคารพนับถือ อีกทั้งยังมีทางเดินรอบ ๆ โดมเพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถเดินรอบ ๆ และทำสมาธิได้ ( ปรทักษินา หรือ pradakhshina คือการเดินวนขวา) เมื่อศาสนาพุทธแผ่ขยายไปทั่วเอเชีย โครงสร้างสถูปดั้งเดิมก็ได้รับการดัดแปลงให้กลายเป็นสถูปในทิเบต เจดีย์ในเอเชียตะวันออก และชัยยะ(chaitya)ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าโครงสร้างจะพัฒนาไปมากแล้ว แต่รูปแบบพื้นฐานประกอบด้วยโดมดินเผา ฐานสี่เหลี่ยม และมียอดแหลมตรงกลาง โครงสร้างพื้นฐานนี้สะท้อนถึงจักรวาลที่อธิบายไว้ในเรื่องราวการทรงสร้างของพระคัมภีร์ไบเบิล เราเห็นว่าเรื่องราวนี้บันทึกว่าพระเจ้าผู้สร้างสร้างมนุษย์ ‘ตามพระฉายาของพระเจ้า’… Read More »ปฏิปทาในสถูปจักรวาล