Skip to content
Home » ทำไมไอแซคถึงเกิดนานนัก

ทำไมไอแซคถึงเกิดนานนัก

ย้อนไปถึงการเกิดของไอแซค: สมมาตรกับการประสูติของพระเยซู

การเกิดของไอแซคเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คาดหมายและดึงออกมามากที่สุดในพระคัมภีร์ พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมซึ่งขณะนั้นอายุ 75 ปี เป็น ‘ชนชาติที่ยิ่งใหญ่’ในปฐมกาลบทที่ 12 อับราฮัมออกจากเมโสโปเตเมียไปยังคานาอัน ดินแดนแห่งพันธสัญญา โดยเชื่อฟังคำสัญญาของพระเจ้าในอีกไม่กี่เดือนต่อมา แต่ก่อนที่อับราฮัมจะเป็นบิดาของ ‘ชนชาติที่ยิ่งใหญ่’ เขาต้องการบุตรชายคนหนึ่ง – ทว่าบุตรชายที่สัญญาไว้นั้นยังมาไม่ถึง อับราฮัมรอถึง 10 ปีโดยไม่ได้ให้กำเนิดบุตรชายหรือทายาทเลย อย่างไรก็ตาม พระเจ้ารับรองเขาด้วยคำสาบานที่มีผลผูกพัน โดยวางใจในพระเจ้า อับราฮัมได้รับ ‘เครดิต’ ความชอบธรรม อับราฮัมได้อิชมาเอลเป็นบุตรชายผ่านการจัดการที่เหมือนตัวแทน แต่พระเจ้าทรงประกาศว่าอิชมาเอลไม่ใช่บุตรตามสัญญา  หลายปีผ่านไปขณะที่อับราฮัมและซาราห์ยังคงรอต่อไป ด้วยความคาดหวังที่จะมีลูกยิ่งลดน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น ความหวังดูเหมือนจะสูญเสียไปจนกระทั่งอับราฮัมได้พบกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่ออายุได้เก้าสิบเก้าปี พระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัม 18 และพระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่ท่านที่ข้างสวนโอ๊กของมัมเร… Read More »ย้อนไปถึงการเกิดของไอแซค: สมมาตรกับการประสูติของพระเยซู