Skip to content
Home » Through the ancient Hebrew Bible » Page 3

Through the ancient Hebrew Bible

ต้นกำเนิดของสามพิษและ Kleshas แรก

พิษสามอย่าง (สันสกฤต: triviṣa ; ทิเบต: duggsum ) หรือสามรากที่ไม่ดี (สันสกฤต: akuśala-mula ; Pāli: akusala-mūla ) หมายถึงสภาวะจิตสามรากที่ก่อให้เกิดสภาวะจิตอื่น ๆ หรือ kleshas Kleshas ทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้เกิดการกระทำที่เป็นอันตราย นักปราชญ์และนักบวชเข้าใจมานานแล้วถึงพลังทำลายล้างของพิษสามราก ซึ่งทำให้เกิดคเลชาเพิ่มเติมขึ้นมา  Kleshas หลักสามประการหรือพิษทางจิตเหล่านี้ ได้แก่ : โมหะ (ความหลง, ความสับสน) ราคะ (ความโลภ ความยึดติดในกามราคะ) Dvesha (ความเกลียดชัง) พิษทั้งสามนี้เป็นข้อบกพร่องสามประการที่มีมาแต่กำเนิดในทุกคน จากสิ่งเหล่านี้เราได้รับตัณหาหรือตัณหาซึ่งคงความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด และแม้แต่ความตายไว้เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา วงจรของ Kleshas และ… Read More »ต้นกำเนิดของสามพิษและ Kleshas แรก

ปฏิปทาในสถูปจักรวาล

ตั้งแต่สมัยโบราณ สถูป ( สันสกฤต : स्तूप, = ‘กอง’) มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและการให้ข้อคิดทางวิญญาณ สถูปซึ่งเป็นทรงกลมหรือโดมดินเผา บรรจุอัฐิ เช่น กระดูกของพระและแม่ชีที่นับถือ พวกเขายังมีทางเดินรอบ ๆ โดมเพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถเดินรอบ ๆ และทำสมาธิ ( pradakhshina ) เมื่อศาสนาพุทธแผ่ขยายไปทั่วเอเชีย โครงสร้างสถูปดั้งเดิมก็ได้รับการดัดแปลงให้กลายเป็น chortens ในทิเบต เจดีย์ในเอเชียตะวันออก และไชยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าโครงสร้างจะพัฒนาไป แต่รูปแบบพื้นฐานประกอบด้วยโดมดินเผา ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลมตรงกลาง โครงสร้างพื้นฐานนี้สะท้อนถึงจักรวาลที่อธิบายไว้ในเรื่องราวการทรงสร้างของพระคัมภีร์ไบเบิล เราเห็นว่าเรื่องราวนี้บันทึกว่าพระเจ้าผู้สร้างสร้างมนุษย์‘ตามพระฉายาของพระเจ้า’ อย่างไร สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมเราทุกคนมีธรรมชาติทางศิลปะ… Read More »ปฏิปทาในสถูปจักรวาล

ในภาพลักษณ์ของพระเจ้า

ความรู้พื้นฐานประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือพระปริยัติสมุทปาท ( สันสกฤต : प्रतीत्यसमुत्पाद, Pāli : paṭicchasamuppāda ) สิ่งนี้ระบุว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์อื่นก่อนหน้านี้ สิ่งที่เราสังเกตเห็นนั้นเกิดจากสาเหตุก่อนหน้า ความเข้าใจนี้ครอบคลุมในอริยสัจ 4 เพื่ออธิบายกรรมและสังสารวัฏ  เราสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเราโดยใช้คุณลักษณะทั่วไปทั่วเอเชีย ให้เรานึกถึงพระพุทธรูปที่สวยงามจำนวนน้อยที่สร้างขึ้นทั่วดินแดน เราสังเกตอะไรจากรูปปั้น งานศิลปะสวยๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมหินหรืองานโลหะสำริด  ภาพสะท้อนความหลากหลายของพระพุทธรูป ขนาดที่ใหญ่โตและอายุการใช้งานที่ยาวนานแสดงให้เห็นว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมและทักษะด้านโลหะวิทยาที่ยอดเยี่ยม ผู้ที่สร้างรูปปั้นเหล่านี้เป็นทั้งวิศวกรที่มีความรู้ด้านเทคนิคและศิลปิน นอกจากนี้เรายังเห็นว่าพระพุทธรูปผ่านโคลนหรือท่าทางมือของพวกเขาสื่อข้อความเชิงสัญลักษณ์ ศิลปินและช่างฝีมือที่สร้างรูปปั้นได้จารึกข้อความถึงผู้ที่ชื่นชมผลงานเหล่านี้ ผู้ที่มาชมพระพุทธรูปจะได้รับและเข้าใจพระโคลนตมเหล่านี้ ทั้งผู้สร้างและผู้ดูมีความสามารถโดยธรรมชาติ เป็นสัญชาตญาณในการส่งและรับข้อความโดยใช้สัญลักษณ์ เรายังสังเกตเห็นว่าความงามทางศิลปะของพวกเขาดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเพียงเพื่อดูและชื่นชมพวกเขา พวกเราที่ไม่ได้สร้างรูปปั้นเหล่านี้ยังคงพบว่ามันน่าสนใจ บางคนมาเพียงเพื่อชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะและเทคนิค ในขณะที่บางคนมาใคร่ครวญถึงความหมายของโคลน บางคนมาเพื่อการนับถือศาสนาด้วย เนื่องจากรูปปั้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึงทำให้เกิดความเคารพและยำเกรง แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้า ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับมนุษยชาติ… เราสังเกตทั้งหมดนี้ในตัวรูปปั้นเอง ในการเฝ้าดูผู้อื่นที่มาชื่นชมรูปปั้นเหล่านั้น และแม้แต่ในตัวเราเอง พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่กาลก่อน เกิดคำถามว่า ธรรมต่อไปนี้มาจากไหน ?… Read More »ในภาพลักษณ์ของพระเจ้า