2

ကောင်းမှုကုသိုလ်များသည် အသုံးတည့်သည်မှန်သော်လည်း ဘုရားနှင့်လူသားဝေးကွာမှုကို ပေါင်းစည်းမပေးနိုင်

ကောင်းမှုကုသိုလ်များသည် အသုံးတည့်သည်မှန်သော်လည်း ဘုရားနှင့်လူသားဝေးကွာမှုကို ပေါင်းစည်းမပေးနိုင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *